Tjenester

Masseuttak

Vi har eget knuse- og sorteringsverk hvor vi produserer ulike typer pukk, grus, singel og solla jord.

Sørskog_Mars_2010_009.jpg
IMG_3933.JPG

Transport av masser

Vi leverer ulike typer masser både til privatpersoner, bedrifter og offentlige etater

VA-grøfter

Vi utfører alle typer VA-grøfter, alt fra private anlegg til større kommunaltekniske anlegg. Vi utfører i tillegg sanering og rehabilitering av gamle grøfter.

IMG_0836.JPG
IMG_3922.JPG

Grunn- og tomtearbeid

Vi utfører ulike grunn og tomtearbeider. Blant annet private tomter, industri og offentlige bygg.

Veg og GS-veg

Vi bygger private, kommunale og regionale veger og G/S-veger

Gang og sykkelvei Brusand-Kvalbein 006.j
Klokkertunet 011.jpg

Landskapsutforming og lek/parkanlegg

Vi utformer uteområder og parkanlegg. Leverer og monterer lek og parkutstyr til barnehager og parker 

Steinløing

Steingard_på_Ødemotland_014.jpg
Hellvik byggefelt (2).jpg

Boring og sprengning

Vi utfører boring og sprengning av grøfter og tomter mm.

Teletining

Vi har utstyr som tiner opp grunnen på vinteren. Vi har 2 stk teletinere som tiner 200m² hver. Maskinene tiner 40 cm dybde på 24 timer.

Heatwork.jpg
80050665_1023574411310789_59810530012115

Betongsaging

Vi utfører betongsaging for næring, industri, fjøs, private og offentlige. 

 - Gulvsaging

 - Veggsaging

 - Betongkutting

 - Kapping av peler

 - Asfaltsaging

Kjerneboring

Vi utfører kjerneboring for næring, industri, fjøs, private og offentlige. Både vakum- og innfestningsmetode.

 - Betongboring

 - Hullboring

 - Vi borer hull fra Ø18mm - Ø800mm

78248511_841469992935991_484013468036156

Riving, asbest og miljøsanering

Vi utfører riving, utvendig asbestholdig arbeid og miljøsanering av: 

 - Eneboliger og garasjer

 - Driftsbygninger og låver/fjøs

 - Nærings- og industribygg

 - Transformatorstasjoner