Tjenester

Masseuttak

Vi har eget knuse- og sorteringsverk hvor vi produserer ulike typer pukk, grus, singel og solla jord.

Transport av masser

Vi leverer ulike typer masser både til privatpersoner, bedrifter og offentlige etater

VA-grøfter

Vi utfører alle typer VA-grøfter, alt fra private anlegg til større kommunaltekniske anlegg. Vi utfører i tillegg sanering og rehabilitering av gamle grøfter.

Grunn- og tomtearbeid

Vi utfører ulike grunn og tomtearbeider. Blant annet private tomter, industri og offentlige bygg.

Veg og GS-veg

Vi bygger private, kommunale og regionale veger og G/S-veger

Landskapsutforming og lek/parkanlegg

Vi utformer uteområder og parkanlegg. Leverer og monterer lek og parkutstyr til barnehager og parker 

Steinløing

Boring og sprengning

Vi utfører boring og sprengning av grøfter og tomter mm.

Teletining

Vi har utstyr som tiner opp grunnen på vinteren. Vi har 2 stk teletinere som tiner 200m² hver. Maskinene tiner 40 cm dybde på 24 timer.

Betongsaging

Vi utfører betongsaging for næring, industri, fjøs, private og offentlige. 

 - Gulvsaging

 - Veggsaging

 - Betongkutting

 - Kapping av peler

 - Asfaltsaging

Kjerneboring

Vi utfører kjerneboring for næring, industri, fjøs, private og offentlige. Både vakum- og innfestningsmetode.

 - Betongboring

 - Hullboring

 - Vi borer hull fra Ø18mm - Ø800mm

Riving, asbest og miljøsanering

Vi utfører riving, utvendig asbestholdig arbeid og miljøsanering av: 

 - Eneboliger og garasjer

 - Driftsbygninger og låver/fjøs

 - Nærings- og industribygg

 - Transformatorstasjoner