top of page

Tjenester

Masseuttak

Vi har flere knuse- og sorteringsverk hvor vi produserer ulike typer pukk, grus, singel, asfaltgranulat og solla jord. Vi tar oppdrag for andre byggherrer og entreprenører ifm knusing av fjell.

Sørskog_Mars_2010_009.jpg
IMG_3933.JPG

Transport av masser

Vi leverer ulike typer masser både til privatpersoner, bedrifter og offentlige etater

VA-grøfter

Vi utfører alle typer VA-grøfter, alt fra private anlegg til større kommunaltekniske anlegg. Vi utfører i tillegg sanering og rehabilitering av gamle grøfter.

IMG_0836.JPG
IMG_3922.JPG

Grunn- og tomtearbeid

Vi utfører ulike grunn og tomtearbeider. Blant annet private tomter, industri og offentlige bygg.

Veg og GS-veg

Vi bygger private, kommunale og regionale veger og G/S-veger

Gang og sykkelvei Brusand-Kvalbein 006.j
Klokkertunet 011.jpg

Landskapsutforming og lek/parkanlegg

Vi utformer uteområder og parkanlegg. Leverer og monterer lek og parkutstyr til barnehager og parker 

Steinløing

Steingard_på_Ødemotland_014.jpg
Hellvik byggefelt (2).jpg

Fjellboring og sprengning

Vi utfører fjellboring og sprengning av grøfter og tomter mm.

Teletining

Vi har utstyr som tiner opp grunnen på vinteren. Vi har 3. stk teletinere som tiner 200m² hver. Maskinene tiner ca 40 cm dybde på 24 timer.

80050665_1023574411310789_59810530012115

Betongsaging

Vi utfører betongsaging for næring, industri, fjøs, private og offentlige. 

 - Gulvsaging

 - Veggsaging

 - Betongkutting

 - Kapping av peler

 - Asfaltsaging

Kjerneboring

Vi utfører kjerneboring for næring, industri, fjøs, private og offentlige. Både vakum- og innfestningsmetode.

 - Betongboring

 - Hullboring

 - Vi borer hull fra Ø18mm - Ø800mm

78248511_841469992935991_484013468036156

Riving, asbest og miljøsanering

Vi utfører riving, utvendig asbestholdig arbeid og miljøsanering av: 

 - Eneboliger og garasjer

 - Driftsbygninger og låver/fjøs

 - Nærings- og industribygg

 - Transformatorstasjoner

bottom of page