top of page

Godkjenninger og sertifiseringer

Erik Håland Maskin AS har følgende godkjenninger:

Funksjon:

Ansvarlig søker

Prosjekterende

Prosjekterende

Prosjekterende

Utførende

Utførende

Utførende

Utførende

Fagområde:

For alle typer tiltak

Veg, utearealer og landskapsutforming

Miljøsanering

Vannforsynings- og avløpsanlegg

Veg- og grunnarbeider

Landskapsutforming

Riving og miljøsanering

Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse:

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

new_approved-fc358894d2defb9108509e31600
Sertifiseringer:
startbank_orig.png
Mijlofyrtarn.jpg
bottom of page