Referanser

Rosk felt U

Boligfelt for Block Watne AS. Totalt 18 boliger. Opparbeidelse av VVA, støyskjerm landskapsutforming og lek/parkutstyr.

Saneringsgrøft, Nærbø

Saneringsgrøft i Opstadvegen for Hå kommune. Oppdimensjonering av VA og opparbeidelse av miljøgate.

Stokkelandsmarka Barnehage

Bygging av ny barnehage for Hå kommune. Sprenging, nybygg, landskapsutforming og lek/parkutstyr.

Riving av bygg, Varhaug

Riving av bygg på Klokkartunet for Hå kommune. 

Brusand Sentrum

Bygging av boligblokker for Block Watne AS. Riving, nybygg, VVA, G/S veg, støyskjerm og landskapsutforming.

Klokkarhagen sykehjem

Bygging av nytt sykehjem for Hå kommune. Nybygg, VVA og landskapsutforming.

Masseuttak, Sirevåg

Uttak og knusing av fjellmasse i Haver, Sirevåg.