Referanser

Rosk felt U

Boligfelt for Block Watne AS. Totalt 18 boliger. Opparbeidelse av VVA, støyskjerm landskapsutforming og lek/parkutstyr.

IMG_20190628_151357.jpg
IMG_20190628_151438.jpg
Saneringsgrøft, Nærbø

Saneringsgrøft i Opstadvegen for Hå kommune. Oppdimensjonering av VA og opparbeidelse av miljøgate.

IMG_4151.JPG
IMG_4160.JPG
Stokkelandsmarka Barnehage

Bygging av ny barnehage for Hå kommune. Sprenging, nybygg, landskapsutforming og lek/parkutstyr.

Stokkelandsmarka.jpg
Stokkelandsmarka barnehage 008.jpg
Riving av bygg, Varhaug

Riving av bygg på Klokkartunet for Hå kommune. 

Riving Klokkertunet og Elias-huset 042.j
Riving Klokkertunet og Elias-huset 011.j
Riving Klokkertunet og Elias-huset 050.j
Brusand Sentrum

Bygging av boligblokker for Block Watne AS. Riving, nybygg, VVA, G/S veg, støyskjerm og landskapsutforming.

DJI_0148- blended.jpg
Lys Pipe.jpg
Klokkarhagen sykehjem

Bygging av nytt sykehjem for Hå kommune. Nybygg, VVA og landskapsutforming.

Klokkertunet 009.jpg
Klokkertunet 011.jpg
Klokkertunet 007.jpg
Masseuttak, Sirevåg

Uttak og knusing av fjellmasse i Haver, Sirevåg.

IMG_0167.JPG
IMG_1391.JPG
IMG_0761.jpg